Ön Bilgilendirme Formu

MADDE 1: Satıcı Bilgileri

Ünvanı : Stelart Jewelry

Adresi : Başıbüyük mah. Emek cad. Narcity konutları D2 blok No:45 Maltepe/İstanbul

Telefon : +90 530 592 48 14

Eposta : stelart.jewelry@gmail.com

MADDE 2: Konu

İşbu ‘Ön Bilgilendirme Formu'nun ("Form") konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürün/lerin (‘.rün’/ ‘.rünler’) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere dair yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

MADDE 3: Satışa Konu Malın Temel Özellikleri ve Ödeme Bilgileri

3.1. Ürün/lerin tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

3.2. Kargo ücreti SATICI tarafından ödenecektir.

MADDE 4: Taahhütlerin Geçerlilik Süresi

www.stelartjewelry.com’da belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 5: Ürünlerin Teslimatı

5.1. Ürün/ler, ALICI'nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişiye/ kuruluşa faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde teslim edilir. ALICI’yı yazılı olarak (email) ya da telefon ile bilgilendirmek üzere bu süre maximum 10 (on) gün daha uzatılabilir. SATICI’nın bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde ALICI sözleşmeyi feshedebilir.

5.2. Ürün/ler, ALICI'nın gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/ kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.3. ALICI, ürün/leri teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal SATICI'ya bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 6: CAYMA HAKKI

6.1 ALICI mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/ kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

6.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde ALICI’nın SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli, ALICI’ya hiç bir masraf ödetmeden iade edecektir.

6.3 İade işlemlerinin yapılabilmesi için www.stelartjewelry.com üzerinden ‘Ürün İade Formu’nun doldurulması gerekmektedir. .Üün iade formu info@stelartjewelry.com adresine email yoluyla bildirimde bulunulması gerekmektedir.

6.4 İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim edilmiş malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması ALICI’nın kusurundan kaynaklanıyorsa SATICI malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekmektedir.

6.5 ALICI cayma hakkını ürünün kusurlu olması nedeniyle kullanıyorsa kargo ücreti SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 7: Genel Hükümler

7.1 ALICI, işbu formda satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.2 ALICI; işbu formu yazılı olarak teyit etmekle, Mesafeli Sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

7.3 Kargo firmasının, ürün/leri ALICI'ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

7.4 SATICI, ürün/lerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, garanti belgeleri, kutusu, çantası ve varsa kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

7.5 SATICI, ürün/lerin teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine ALICI’yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

7.6 SATICI, ürün/lerin teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

7.7 Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.8 Ürün/lerin bedelinin herhangi bir sebepten dolayı SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI SATICI'nın bildiriminden itibaren en geç 3 gün içinde ürünleri tüm masrafları kendisine ait olmak üzere SATICI'ya iade eder. SATICI'nın ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

MADDE 8: Yetkili Mahkeme

Sözleşmenin uygulanmasında, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın ürün/leri satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. SATICI şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde, ürün/leri satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

MADDE 9: Diğer Hükümler

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

Satıcı

Stelart Jewelry