CIRCLE

Circle koleksiyonu yaşamın döngüselliği ve bu döngünün içindeki seçimlerimizi sembolize eder. 'Inside & Outside the Circle' da bir durumun / süreçin içinde yer alma ya da onun dışına çıkma durumu serilenirken; 'Inner' da yaşamın döngüselliğine atıf yapılmıştır.