ARCHITECTURAL COLLECTION

Architectural (mimari) koleksiyon yok olmaya yüz tutmuş tarihi yapıları takılabilir objelere dönüştürerek yeniden hatırlatılması üzerine oluşturulmuş, yeniden hatırlama (re-memorizing) projesidir. Ağırlıklı olarak 17. yy hanlarından soyutlanmış olan koleksiyonda hanlara ait plan şeması (planimetric), kemerler (arcade), ve özgün yapı - ek ilişkisi (planimetric addition) soyutlanarak takıya dönüştürülmüştür.